1160             Kammagere
Arbejdsprocessen
Enkeltkamme
Dobbeltkamme

Benmagere nævnes ikke i de skriftlige kilder, men mange fund viser, at de har været i Roskilde. Således er der i Allehelgensgade nær ved nuværende Borchsgade fundet rester fra 1100-tallet af benmagerens arbejde med at lave kamme af rørknogler. Man kalder også en benmager en kammager.

Benmageren arbejdede ikke kun med knogler, også med takker. Og foruden kamme lavede de dragtnåle, grifler, skøjter (!), knivskafter og fornemme skrin.

Der er fundet spor efter benmagerværksteder andre steder end i Borchsgade: Skt. Olsgade, Hersegade og Bredgade. Sporene er som regel benaffald. Men de mange fund vidner om, at der har været god afsætning for benmagernes varer.