1952

Ringparken (opkaldt efter Roskilde Ring) samt gaderne med navne med henvisning til nordisk mytologi, nemlig Valhalvej, Odinsvej (1953), Friggsvej (1953), Thorsvej (1956), Lokesvej (1956), Sigynsvej (1957) og Hødersvej (1956) navngives. Årstallene i parentes angiver de år, hvor nogle af de navngivne veje faktisk blev anlagt.  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle