Eriksholm Vinderup

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er opført 1788 af Hans Brinck-Seidelin ved arkitekt C.F. Harsdorff i nyklassicistisk stil, to stokværk høj med to lavere sidefløje. Vinduesrammer og portaler er af bornholmsk sandsten. Murene står hvidpudsede med sortglaseret tegltag. Empirepaviilonen i haven, Belvedere, er bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Haven blev anlagt i fransk stil, og dele deraf er endnu bevaret øst for hovedbygningen.

ccccccccccccccccccccc                             

Eriksholm 

1392-

Eriksholms oprindelige navn var Vinderup, der var navnet på en  landsby, som blev nedlagt, da hovedgården blev oprettet. 1392 og 1400 nævnes Peder Jensen af Vinderup.  Gården er beliggende ca. 5 km sydøst for Holbæk i Ågerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Kommune.

-1536 Vinderups historie resten af middelalderen er uvis, men noget tyder på, at byen kan have været kirkegods, eftersom den lige efter reformationen tilhører kronen. Vinderup ligger i samme område, som biskoppens Strandlen lå.

1536-1556 Kronen ejer Vinderup.
1556-1567 Vinderup er det gods, som kansler Johan Friis købte af kronen 1556.
1567 Hans søster Karen Friis arver efter den ugifte kansler. Hun er gift med Bjørn Andersen Bjørn.
1567-1573 Bjørn Andersen Bjørn mageskiftede den 1573 til kronen mod Vitskøl kloster, som han gav et nyt navn: Bjørnholm.
1573-1585 Kronen ejer atter Vinderup.
1585-1600 1583 far Mads Eriksen Vasspyd gården ved mageskifte mod Vorgard i Sønderjylland. 
1600-1615 Efter bans dad 1600 fik sennen Erik Madsen Vasspyd Vinderup. Han opførte en ny hovedbygning og ændrede navnet til Eriksholm, som han skrev sig til 1610. Vinderups gårde blev nedbrudt og jorden lagt under hovedgården. Erik Vasspyd døde 1615, enken Karen Pax fik Eriksholm. 
1615-1625 Karen Christoffersdatter Pax sad enke på Eriksholm i 10 år. 
1625-1650 Hendes brodersøn Christoffer Mogensen Pax (død 1650) fik den efter hendes død 1625. Hovedgården Torup lå også i sognet. Den blev oprindelig oprettet af Christoffer Festenberg Pax 1581. Også her blev en oprindelig landsby nedlagt. Sønnesønnen Christoffer Mogensen Pax sammenlagde Torupgård med Eriksholm.
1650-1682 Sønnen Holger Christoffersen Pax byttede 1682 Eriksholm mod Sæbygård og Stenshede i Vendsyssel. 1651 var der 30 gårde i sognet. Eriksholm havde 18 af disse gårde under sig.  
1682-1702 Han byttede med admiral Niels Juel (død 1697). Gården havde da 57 tdr. hartkorn og 174 tdr. land under plov. Niels Juel lagde 1689 Torupgård helt under Eriksholms hovedgårdstakst. Hans enke Margrete Ulfeldt havde godset fra 1697 til sin død 1702. 
1702-1731 Med datteren Vibeke Nielsdatter Juel gik gården til Gregers Juel (død 1731).
1731-1752 Sønnen kammerherre Peder Gregersen Juel arvede godset. 
1752-1778 Han solgte gården 1753 sammen med Holbæk Slots Ladegård for 70.000 rdl. til justitsråd Hans Diderik Brinck-Seidelin, der 1753 at Eriksholm og Hagestedgård oprettede et stamhus. 
1778-1824 Sønnen konferensråd Hans Diderik Hansen de Brinck-Seidelin fik Eriksholm 1778. 1809 fik han lov at ophæve stamhuset og erstatte del med en fideikommiskapital. 
1824-1825 1824 købte statsminister Frederik Julius Falkenskiold Kaas Eriksholm på auktion.
1825-1857 Han solgte den 1825 ti! landsoverretsassessor Hans Caspar Jacobsen (død 1849). Enken Christine Frederikke Petronelle Hansen besad Eriksholm til 1857.  
1857-1878 Den overtoges af svigersønnen kammerherre Christian Frederik von Holstein (død 1872). Hans enke Engelbrethine Marie Jacobsen sad på gården til 1878.
1878-1936 Eriksholm blev herefter købt på auktion for 934.000 kr. af legationssekretær, senere udenrigsminister Carl William greve Ahlefeldt-Laurvig (død 1923), efter hvis enke Elisabeth komtesse af Danneskiold-Samsøe sønnen overtog den 1936.
1936-1959 Sønnen var Kai Frederik Sophus greve Ahlefeldt-Laurvig.
1959-1972 Han lod sin søn Jørgen William greve Ahlefeldt-Laurvig drive agerjorden og avlsgården.
1972- Dennes søn Christian William greve Ahlefeldt-Laurvig arvede skoven og hovedbygningen fra bedstefaderen. Eriksholm Skov er på 1213 hektar med Humleore.
1972-1995 Dennes far Jørgen William greve Ahlefeldt-Laurvig arvede agerjorden og avlsgården, som han havde drevet siden 1959.
1995- En anden søn Hans Christian Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig overtog driften af agerjorden og avlsgården. Eriksholm arbejder på etablering af driftsfællesskab med Hørbygaard på Tuse Næs nord for Holbæk. Dette driftsfællesskab vil bl.a. omfatte drift af 1050 ha. konventionelle planteavlsarealer. Eriksholm Avlsgård er på 406 hektar med Langagergård og Rønmosegård.