Krabbe (af Damsgård med Østergårdvåben)
                       
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   
 
 
 
  Oluf Henriksen   ~ NN  
  arver Viumgård  
  efter dræbt halvbror  
  Knud Henrik Galt  
  Etatsråd  
  Krabbe af Østergaard, Coat of arms - Våbenskjold.
Tager Østergårdkrabbernes våben
 
  Justitiarius i Højesteret  
  * 1654 † 1728  
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
                           
                     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wulf Unger Krabbe   ~ NN Frederik Christian Krabbe  ~ Ingeborg Grersen Frederik Michael Krabbe  ~ Cecilie Andrea Bille Georg Christopher Krabbe  ~ Margrethe Dorothea Charisius
  Ritmester   Oberstløjtnant i Norge   * ca. 1704 † ca. 1744   til Bjerre ~ Seest 26/11 1755
  * 1680 † 1717   * 1706 † 1776       Oberst  
              * Bjerre 18/8 1707      
              † København 23/1 1787  
                Begravet Vejle Kirke  
               
 
 
                   
                  ~ Sophie Magdalene
                  baronesse Gyldenkrone
                  ~ 1760
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Ole Krabbe  ~ NN Peter Grersen Krabbe  ~ Sophie Juul Gaarder Cecilie Andrea Krabbe  ~ Poul Rosenørn Johan Ludvig Wilhelm ~ Frederica Edel Benedicte
  Kaptajn   Kommandørkaptajn   * København 29/6 1764    von Krabbe af Damsgård  von Brügmann
  † 1781   Førte Fregatten „Freja"   † København 4/7 1782   til Sophiesminde ~ Vejle 16/12 1795
      mod Englænderne i Kanalen 25/7 1800   Kammerjunker, Landsdommer  
      * 1755 † 21/4 1807   Oberst  
     
* Bjerre 18/8 1770 † 1842
 
         ~ Rudolphine Margrethe Lüttichau
           
      Havde efterkommere i Norge      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
               
 
 
     
 
     
 
     
  Johan Henrik Bernhard Ludvig Krabbe ~ Anna Marie Marjenhoff   Niels Frederik Krabbe  ~ V. F. Wesenberg Ludvig Vilhelm Henrik Thora Elmquistt
  Kaptajn * 1751 † 1806   Major    von Krabbe af Damsgård  
  Toldforvalter   * 1763 † 1832   Kammerherre, Landstingsmand  
  * 1750 † 1809       Amtmand  
          * 22/2 1798 † 3/11 1857  
         
         
         
          Havde efterkommere  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                 
 
 
     
 
     
 
   
 
     
   Oluf Krabbe ~ Charlotte Schlottfeldt Carl Friedrich Krabbe ~ Benthe Kirstine Kruse Caroline Frederikke Sophie Vilhelmine Krabbe  ~  Olaf Rye  ~ Jacobine Dorothea Amalie Krabbe  
  Generalløjtnant   Major   * 1801 † 1824 Generalmajor * 12/11 1808 † 14/11 1834  
  Kommandør af Dannebrog   Ridder af Dannebrog     Faldt ved Fredericia    
  Deltog i Første slesvigske Krig   *  22/10 1793 † 10/7 1849     * Norge 1792 † 6/7 1849    
  *  1/11 1789 † 30/3 1864        
          ~ Caroline Antoinette Monrad  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                           
                 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Harald Krabbe  ~ Kirstin Jonsdatter Oluf Johan Heinrich Krabbe  ~ Marie Franziska Vessel Christian Max Krabbe ~ Josephine Christine Andersen Frederik Anton Monrad Krabbe ~ Vilhelmine Nyrop
  Dr. med Gudmundson Oberst   Løjtnant   til Hald  
  til Liselund * 1841 Ridder af Dannebrog   Jernbanestationsforvalter   * 16/12 1808  
  Hofjægermester   * 23/3 1820   * 21/10 1825      
  * 13/3 1831            
                 
          ~ Anna Dorothea Kiellerup Havde efterkommere      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
 
     
 
 
     
 
     
 
     
  Oluf Haraldsen   Anna Oluffa Krabbe  ~ Fritz Ivar Verner Christian   Christopher Krabbe ~ Marie Dorothea Boesen
  * 19/5 1872   * Viborg 2/5 1860 Baron Rosenkrantz   Borgmester i Grenå  
      † Liselund 4/11 1954  ~ Skovkapellet, Klampenborg  26/7 1883    Formand i Folketinget  
          Ridder af Dannebrog  
  * 20/7 1833  
         
          Havde efterkommere  
         
         
         
         
         
         
         
          Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa