Domskolen
Domskolen
Spor fra Roskilde

                                             

Skoledage. Eleverne, skolarerne, arbejder mest selv i deres "klasser" (i hold), evt. bistået og overhørt af større disciple. Der er et par lærere, men deres job ser mest ud til at være at overhøre og at bruge riset, hvis drengene ikke kan deres lektie udenad.