Haraldsborg
Haraldsborg
Trætårnet
Tegning af borgen
Kort over borgen

Planen over Haraldsborg voldsted er tegnet i 1903, før man begyndte at bebygge området. Haraldsborg banke er den største, men ved siden af til venstre ligger en mindre forhøjning, og det er nok den, der i virkeligheden er "borgen". Et voldanlæg med to banker, en stor og en lille, kendes fra udlandets tidlige middelalderborge fra før, man begyndte at bygge borge af sten. I Frankrig byggede man sådan i 900-1000-årene. Herfra bredte skikken sig til Tyskland og altså til Danmark. Her holdt skikken sig længe. Haraldsborg er en af de ældste af slagsen i Danmark, men Nebbe Slot, som roskildebisperne fik i 1400-tallet, er langt yngre. Man kalder sådan et voldsted for "motte" og "bailey", hvor motten er forsvarsanlægget med trætårn og palisader, baileyen det sted, hvor man boede og havde sine avlsbygninger. Hvis man skulle forsvare sig, trak man sig tilbage til motten, som var det sikreste værn.

Ud fra plantegningen og konturerne nedenunder kan man forsøge at tegne Haraldsborg, som den så ud i 1100-tallet.