1170         Skt. Bendts Kirke
Forstørrelse
Kirkens indre

Ringsted Kloster

På stedet havde Svend Nordmand bygget en frådstenskirke viet til Vor Frue. Den udskifter kongen med den nuværende bygning. 

Kirken er bygget af tegl, og den er typisk romansk med de runde kapeller og vinduesbuer. I grundplanen er den korsformet. Den er sikkert oprindelig bygget som sognekirke, men blev senere både klosterkirke og kongelig gravkirke.