1188

På et kirkemøde i Lund, hvor alle landets biskopper deltager, får ærkebiskop Absalon indført fælles liturgi (gudstjeneste) for alle kirker i Danmark.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle