1288                Køge
Kogger
Byplan
Bykort
Befæstningen

Køges byvåben. Det viser byens funktion: Et sted, hvor der er bro over Køge å. Og hvor der i åløbet kan anlægges en havn. Kongen (kronen over broen) mangler en havn på Sjællands kyst (København er jo Roskildebispens). Til gengæld har han mange på den anden side Sundet; Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo, hvor det store årlige Skånemarked, Nordens vigtigste, holdes. Der skal være en by på den anden side, der kan forbinde Skånemarkedet og varestrømmen med det store Sjællandske bondeland - og Roskilde, som vanskeligt lader sig besejle af de kogger, hansekøbmændene fra Stralsund, Wismar, Lübeck, Rostock, Danzig, Visby osv. bruger. Byen er på byvåbnet vist med det høje tårn i 5 etager på dens eneste kirke, Skt. Nicolai.

Køge er anlagt på det eneste, han ejede der på egnen: Stranden. Ved Køge var den til gengæld så bred, at der kunne presses en by ind på landkortet med lidt (meget lidt i forhold til andre købstæder) byjord til. Byens jorder lå nord for byen mod København på de lave strandenge, og her kunne man fede stude op. Men Køge var hele tiden i bekneb for jord og lå også det meste af tiden i strid med sin store nabo syd for åen, Vallø Gods.