Smedelavet
Smedelavet
Andre ting  

Smedearbejder fra middelalderens Roskilde: En nøgle, et øksehoved og en saks.

Der er gjort flere fund i tidens løb, som vidner om middelalderligt smedearbejde: Avlsten af klæbersten (fedtsten) eller brændt ler (som man brugte til at beskytte den del af blæsebælgen, der lå nærmest ilden i essen), en smedetang og en smedehammer. De fleste fund er gjort i byens sydlige ende nær nuværende Jernbanegade. Den hed tidligere Smedegade, og denne ende af byen (mod syd, hvor vinden sjældent kommer fra, og i udkanten af byen) var en god placering af de brandfarlige smedjer, som ikke kunne ligge spredt i en by med mange huse af træ og tage af strå. På den anden side bliver Smedegade først en rigtig gade, da volden går af brug. For her lå jo netop volden. Smedegade (navnet ikke kendt i middelalderen) kan have fået dette navn i nyere tid, fordi den løb i det kvarter, hvor der var mange smedjer. Der har mellem 1100 og 1400 været en del smedjer i den sydlige ende af Allehelgensgade - altså nærmest volden. Alle byens smedjer har ikke ligget i byens udkant eller mod syd. Der er faktisk fundet spor efter smedjer mange steder (i alt 11) i byen.