1312

Ærkedegn Thordo dør. Peder Alexandersen bliver ærkedegn.

Kongens vicekansler, Broder Degn, skænker gods i Kamstrup til Skt. Agnete kloster. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle