1363

Hertug Christoffer, søn af kong Valdemar (Atterdag) dør, ramt af en lübsk kanonkugle, og søsteren lader til graven i Domkirken mange år senere udføre en alabastfigur af den unge afdøde (som var den sidste mand i direkte linie af den gamle kongeslægt). Hertugen begraves i højkorets gulv, og figuren sættes på et monument over graven. Senere lægges monumentet i enkeltdele i en trækiste, som gemmes i Domkirkens højkor, senere i diverse kapeller. Efterhånden er der ingen, der ved, hvad figuren i kisten forestiller. I følge et sagn, der opstår, er der tale om en figur af Margrethes søn Oluf, der døde som konge, men meget ung.

   

Skt. Annes alter bag koret grundlægges af biskop Henrik Gertsen.  Alteret havde gods i Roskilde og Malmø og i 3 herreder, mest i Lille herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle