1389

Kalentegildet (hovedsagelig for kirkefolk) nævnes.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle