1437

Skt. Agnete kloster brænder igen. Der udstedes atter afladsbreve, men det må være gået lidt langsomt med reparationerne, for 1452 appelleres der igen.

Borger i Roskilde Peder Jepsen lejer grunden Algade 5 af ejeren Trinitatis Alter. Han får ret til at bygge på grunden. Det gjorde han: En stor gård

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle