1459

Kong Kristian I påbegynder opførelsen af Hellig Trekongers Kapel.

 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle