1476

Jens Kruse er nu borgmester, og da hans svigerfar dør, overtager han og hustruen gården Algade 5 på en ny og bedre lejekontrakt med Trinitatis Alter, end familien havde før.

Forrige år     Næste     Kort  Register   Tidstavle