1518

Domkirkens blytag erstattes af et nyt kobbertag (bortset fra sideskibene, som fortsat har blytag).

På Sjælland var der vornedskab, især på adelens godser. Det indebar, at adelen næsten havde mere magt over sine bønder, end adelen i Holsten, hvor bønderne var livegne (her kunne man købe og sælge sine bønder). Vornedskabet bandt bonden og hans sønner til stavnen. De måtte ikke flytte bort fra det gods, hvor de var født. Og de kunne tvinges til at lade sig fæste på andre gårde, hvis herremanden stod og manglede en bonde. Og flyttede de til byen, kunne de tvinges til at flytte tilbage. På denne måde havde herremændene magt over deres bønder uanset, hvor dårlige vilkår de gav dem. Nu fik Roskilde privilegium på, at byens borgere ikke kunne tvinges tilbage til et gods, hvis de bare havde boet i byen i tre år. Byluft gjorde fri, som man sagde i Tyskland, hvor samme regler gjaldt.

Christian II udsteder en bekendtgørelse om, at "fremmede drikkevarer som vin, emsøl, mumme eller anden tysk øl, som vore kære undersåtter: borgmester, rådmænd og menige borgere i Roskilde herefter selv lader købe og hente i Tyskland og selv vil sejle over sø og saltvand, det må og skal de herefter selv betale sice (bytold) af i deres egen by". Borgerskabet er altså begyndt selv at importere ædlere drikkevarer fra Tyskland. Fremmede købmænd havde efterhånden kun adgang til det lokale marked og torv på de store markedsdage i påsken og på Skt. Dionysii dag (1. oktober).

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle