1539

Allehelgens kirke nævnes, men det siges også udtrykkeligt, at den er revet ned. 

Sjællands superintendent Peder Palladius, som selv i 14 dage har forelæst om den sande, nye tro for de katolske kannikker i Roskilde, beordrer Hans Tausen til at holde en daglige forelæsning i domskolen. Den katolske tro uddør dog ikke af denne grund.

Øde Hastrup nævnes som Hatstrop.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle