1545

Den tyske kansler, kannik Andreas Barby, bliver forlenet med Skt. Clara Kloster.

Den tidligere priorinde Birgitte Oxesdatter forlader Skt. Agnete Kloster og får kvittering på sine ejendele af Børge Trolle

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle