1670              Lejermålssager
Retssager

1668

1669

1671

Ved bytinget i Roskilde blev der dømt i sager om lejermål, d.v.s. sager, hvor folk, der ikke var gift med hinanden gik i seng med hinanden. Straffen var åbenbar skrifte og sagefald. Ved åbenbar skrifte skulle begge parter stå frem i (dom-)kirken og bekende deres synd. Og sagefald var en bøde på normalt 4 daler og 2 mark. Bøden kunne stige op til 15 daler for gifte personer. Men der var også tilfælde, hvor man p.gr.a. syndernes fattigdom måtte afstå fra at opkræve bøderne. Hvad man så gjorde melder historien intet om. I 1670 var der følgende sager:

1.       En ægtemand Rasmus Nielsen, kræmmer, havde besovet sin tjenestepige, Cathrine Jacobsdatter.

2.       Niels Andersøn og Inger Handsdatter blev trolovede.

3.       Clemend Christensøn og Karen Nielsdatter blev også trolovede.

4.       Maren Rasmusdatter udlagde en kalkslager ved navn Christen Pedersøn.

5.       Kirsten Sørensdatter besovet af Peder Lauritsøn, klejnsmed.

6.       Søren Brixsøn og Kirsten Hansdatter kom for tidligt.

7.       Karen Rasmusdatter udlagde en karl ved navn Oluf Oelsøn.

8.       Hans Hansøn og Lisbet Rasmusdatter kom for tidligt.

9.       Peder Lauritsen, klejnsmed, som i sit enkesæde havde besovet sin pige Kirsten Sørensdatter.

10.   Anne Olufsdatter besovet til Jens Hansøns i Hersegade af en karl ved navn Christen Christensen.

11.   Birgitte Johansdatter besovet til Mads Klejnsmeds af en karl ved navn Peder Andersøn Rafn.

12.   Margrete Børgesdatter berettede at være besovet på Heden på Roskilde Mark mellem Roskilde og København af en knapmagersvend, som hun berettede da at være i tjeneste hos en knapmager i København i Købmagergade, som for den Runde Kirke boede.

13.   Jens Pedersøn, kældersvend, havde besovet Kirsten Christensdatter.