1726

Af grunde, vi ikke kender, er dette år "usædelighedens" klimaks. Antallet af lejermålssager eksploderer.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle