1732

Det kongelige Grenadierkorps forlader atter Roskilde.

Algade 3 genopføres. Bygningen havde en kælder fra middelalderen, og man sagde, at det var den gamle rådhuskælder. Hvilket ikke kan passe: Rådhuset lå Algade 9.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle