1742

Duebrødre Hospital (den gamle ærkedegnebolig) rives ned og man begynder at bygge nyt hus på grunden inde i byen ved Fondens Bro.

Den senere Liebes Gård ejes af borger og snedker Herman Hagg. Mod Olsgade har der ligget et ældre og mere beskedent hus end det nuværende.

Anders Andersen Borch (1721-1793) køber købmandsgården Algade 12.
Anders Andersen Borch er gift med en købmandsdatter fra byen, Anna Brünniche (1722-1762).

Den senere Niels Madsens Gård, Skomagergade 46, udskiftes, så at husene i Bondetinget (15-17) sælges fra. Gården kommer på auktion, fordi Christen Knudsen går fallit.

Den gamle skole nordvest for Skt. Jørgensbjerg Kirke rives ned for at give plads til en udvidelse af kirkegården.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle