1747

Med bønderne fra de omliggende landsbyer er Roskildeborgerne i stadig konflikt. En højesteretsdom giver Roskilde by den endelige adkomst til Store og Lille Hede mod øst.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle