1759

Herberger i Hamborger Herberg i Skomagergade 15 Niels Andersen Blik sælger gæstgiveriet til Niels Krarup, der tillige var vognmester.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle