1767

Borgmester, Justitsråd Rasmus Lange, lader borgerne vælge 8 repræsentanter som deputerede, som han tog med på råd i byens styre: Det første byråd.

Hans Holcks Dannemarks Speil oplyser, at der var otte købmænd i Roskilde. Det var færre end tidligere. Til gengæld er antallet af håndværkere, især smede,  steget. 

København ophæver som en af de første godsejere i landet hoveriet på Bistrup Gods. For at sikre sig arbejdskraft, udstykkes en del af hovmarken, Skyttemarken. Det bliver til husmandskolonien Margrethehåb (opkaldt efter Margrethe Lühe, gift med overpræsidenten i København), hvor der oprettes 18 husmandssteder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle