1781

Postmester Zimmer køber Hamborger Herberg, Skomagergade 15, og postdilligencerne begynder at holde ind her.

Kaptajn i Borgervæbningen, Jacob Brønniche, søn af købmand i Ringstedgade Søren Brønniche, køber gården Algade 9 (i dag Djalma Lunds Gård).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle