1893                Andelssvineslagteriet

Andelssvineslagteriet opføres 1893 på Køgevej (i dag Slagteriskolens Skoleslagteri).