1895              Gartner Wendt

Skt. Jørgensbjerggård

Kunstgartner Frantz Wilhelm Wendt (* 1815) var både gartner, planteudvikler og landskabsarkitekt. Han var slotsgartner på bl.a. Vallø og Ledreborg, indtil han i 1851 nedsatte sig som selvstændig landskabsarkitekt og handelsgartner i Roskilde, hvor han også drev frøhandel og planteskole. 

Wendt købte Skt. Jørgensbjerggård 1851 og byggede en del af dens bygninger. På jordene drev han sit store gartneri, og han lavede en have ved gården, som ikke kun blev udflugtsmål for bjerringer, men tillige for Roskildes borgerskab. Han døde 2/8 1895. Roskildes mindste gade, Wendtsgade på Gammel-bjerg, er opkaldt efter ham. Han blev begravet på Skt. Ibs Kirkegård under en natursten fra hans berømte have. Han udførte flere betydelige haveanlæg, bl.a. haverne ved Sankt Hans Hospital ved Roskilde. 

Han ægtede Thrine Jensen.