1814

Krigen med England slutter med Napoleons nederlag til Sverige, Preussen, Østrig, Rusland i "Folkeslaget" ved Leipzig. Danmark må som Napoleons sidste allierede give op, og må afstå Norge til Sverige. Sverige har 1806 tabt Finland til Rusland og mener, det har krav på erstatning. Sverige afleverer sine nordtyske provinser (Svensk Forpommern) i erstatning for Norge, men preusserne sætter sig på Forpommern og forærer i stedet Danmark hertugdømmet Lauenburg syd for Holsten. Krigen fortsætter for en kort periode, som ender med Napoleons nederlag til Wellington ved Waterloo i Belgien. I denne anden runde er Danmark på de allieredes side.  

Kommissionen, der skulle bortsælge Bistrups fæstegods nedlægges. Man har fået orden på det spredte gods ved at udskifte og at bytte, men det kniber med at få det solgt til selveje, så der kan komme penge i Københavns slunkne kasse. Man har faktisk kun fået solgt 1/12 af godset.

 

Bistrup Parcelgård bortforpagtes til Andreas Bodenhoff, som drev gården til sin død.

Otto Henrich Schmeltz, søn af værkfører på Maglekilde Tøj- og Raskmageri Johan Henrich Schmeltz fødes. Mageriet må samme år lukke, fordi engelsk klæde atter oversvømmer Europa efter, at fastlandsspærringen er hørt op ved Napoleons fald.

Konsortiet bag bomuldsfabrikken Algade 14 opretter på Maglekilde endnu en bomuldsfabrik. Den drives af vandkraften fra kilden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle