1824

Det adelige Jomfrukloster udvider beplantningen på Klostermarken (i dag delvis Folkeparken).

Johan Henrich Schmeltz dør. Enken fører bomuldsvæveriet i Skomagergade videre under trange kår.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle