1869

  Der forekom et tydeligt jordskælv med centrum i Jyllinge. I Roskildes undergrund - d.v.s. lagene under overfladen, som består af aflejringer fra istiden - er der lige øst for byen langs fjordens oprindelige østside en højdeforskel på 50 m, et tydeligt spring eller en forkastning. En forkastning er udtryk for bevægelser i jordskorpen og kan give sig udslag i jordskælv.

Fruegade genopstår (var mark efter branden 1731, og det eneste sted, der var huse, var på selve kirkegården).

Geheimekonferensråd C. Liebe vælges til formand for Landstinget (under hele provisorietiden til 1891).
Elisagård under Bistrup Gods bygges.
Justitsråd Carl Daniel Friboe Blechingberg udnævnes til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde.

Roskilde Handelsskole oprettes. Den har til huse mange steder, men ender med at holde til på Teknisk Skole.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle