1966                        FDB's Fabrik

 

Civilforsvaret rømmer 1966 det gamle forlystelsesetablissement Trægården og flytter til FDB's gamle fabrik på Eriksvej. Civilforsvaret rømmer de gamle FDB-bygninger på Eriksvej, som rives ned 1989.