1924

Chr. IX´s Kapel står færdigt.
Roskilde Kommune forsøger at få indlemmet de områder af Skt. Jørgensbjerg, man har opkøbt til byudvidelse, men sognerådet siger nej.  
Vejen mellem København og Roskilde skal have en mere jævn belægning. Der laves forsøg, hvor man på visse strækninger lægger betonbaner, på andre asfalt. Betonen vandt i første omgang. Men senere blev vejen efterhånden asfalteret på hele strækningen.

Gården på hjørnet af Asylgade og Sankt Hansgade rives ned. På grunden opføres Skt. Jørgensbjerghus med biografen ”Bjergteatret” og værtshuset ”Teatercaféen”.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle