1958

Første etape af Skt. Jørgens Skole tages i brug. Skolen er opført på gartner K. Jensens gamle marker. Hvor boldpladsen ligger, lå der oprindeligt en losseplads.

Skt. Andreasskolen (opr. Svogerslev Skole, i dag Nordgårdsskolen) udbygges.
Vindinge Skole udbygges. Arkitekt er Carl Møller.

Hestetorvet overdækkes, så der opstår et underjordisk garageanlæg med en forretningsbygning ud mod Algade.

Bjældevej, Jasminvænget og det prosaiske Industrivej navngives. De mytologiske navne Ægirsvej og Baldersvej vedtages. Samme år ændrer Gammel Marbjergvej navn til slet og ret Marbjergvej.  
Ellerorevej og Ringøvej i Veddelev i Himmelev Kommune anlægges. I Himmelev navngives endvidere Bogensevej på gården Vibeholms jorder.  
I Svogerslev anlægges Kildevænget.
Einar Holstein Laurits Ege ophører med at være domprovst i Roskilde. Ny i embedet bliver H. B. Østergaard Nielsen.

Winthers Fabrikker får skindudsalg i bygningen på hjørnet af Stændertorvet og Allehelgensgade, hvor firmaets garveri oprindeligt lå.

Ved byrådsvalget går Socialdemokratiet 1 mandat tilbage, og den radikale Henning Løve Jørgensen bevarer borgmesterposten.
Roskilde Sygehus udvides. Arkitekter er Høeg Hansen, Salling Mortensen og Hans Schmidt.

Den søndre bindingsværksfløj af Domprovstegården rives ned, og der opføres en ny fløj af gule teglsten.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle