1967

Ejboparken, Neergårdsparken (gårdnavn), Parkvænget, Astersvej og Dommervænget (marknavn) navngives.  
 I Himmelev bebygges på Himmelevgårds oprindelige jorder Himmelev Bygade og Store Valbyvej. Endvidere navngives i samme område Børnehøjen (marknavn).  
Melager, Sløjen, Fiskeparken og og Horsekilden bliver udstykket i Svogerslev.
Nordgårdsvej færdigudbygges. 

Stuehuset til Hersegades Mølle i Jernbanegade må vige pladsen for en ny bygning.

De fleste bygninger - bortset fra de allerældste - på Gasværket og Elværket rives ned.

Teknisk Skole får nye bygninger i Maglelunden og flytter fra Absalonsgade. Absalons Skole overtager de gamle bygninger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle