1837                    Algade 57
Huset fra 1963
Olsens Beslagsmedje

                                              

Husene forrest i billedet til højre er bygget 1837 som lejeboliger. 1963 blev de lave huse i Algades nordøstlige del, som da ejedes af firmaet ”S. von Meyeren”, revet ned til fordel for en forretningsejendom, ”Von Meyerens Gård”. Her havde moderen til Otto Mellerup (”Tummelumsen”) haft sin cigarforretning efter, at hun ved mandens døde havde måttet forlade Ladegårdsmøllen. Husene bag det store hus i midten til højre var W. C. Olsens Sønners gamle beslagsmedje.