1380                 Allehelgensgade
Resens kort
Kortudsnit
Forstørrelse
Model af gaden

Allehelgensgade, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1735.

Man kender navnet Saltboderne for et stræde fra Algade til Allehelgens kirkegård, og der omtales i Skt. Laurentii sogn16 saltboder, hvori det for de middelalderlige husholdninger så uundværlige salt blev forhandlet. Måske har Lille Allehelgensstræde en Tid haft dette navn og ikke altid fortsat til Bredgade. I middelalderen ejede vikarernes procuratorie en lille gård i gaden. Procuratoriet ejede også en gård inde på Allehelgens kirkegård.