1285             Bondetinget
Resens kort
Tingstedet
Kortudsnit og model
Forstørrelse

                                                

Bondetinget, som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Gaden har navn efter, at bønderne fra Sømme Herred holdt ting her. Tingstedet ses midt i billedet! I øvrigt er gadens østre ende ved tingpladsen betydeligt bredere, end den er i dag.