1380                 Bredgade
Resens kort
Forstørrelse
Model af gaden
Kortudsnit

                                      

Bredgade eller Kongensgade, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Læg mærke til, at grundene er smalle og dybe.