1380                 Gullandsstræde
Resens kort

Kortudsnit

                                                                                
Forstørrelse
Roskilde år 1400 (Minibyen)

Gullandsstræde, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Gullandsstræde slutter i dag ved Bredgade. Men på kortet her fortsætter strædet i Lammegade. Lammegade er i nyeste tid genopstået på sin gamle plads - dog uden at munde ud i Bredgade (indkørsel fra Allehelgensgade i dag).

Billedet herunder viser strædet, som det måske se ud omkring 1400. Mest markant er her Skt. Dionysii Kirke. Billedet er af modellen Roskilde Miniby.