1934                Hestebrønden
Et drengehoved

Detalje

                                           

Hestebrønden, granitbrønden med heste ved Hestetorvet, laves af Karl Hansen Glem 1934.