1897               Bilismen

Chaussébrolægning

 

 

                                                      

Tirsdag 13/4 1897 kørte den første bil fra København til Roskilde. Bilen var lavet her i landet og vakte vild postyr - også i Roskilde. Året efter spurgte amtsrådet sognerådene på ruten langs den gamle chaussé, om de havde bemærkninger til udkast til regulativ for automobiltrafik, amtets folk havde lavet. Udkastet virkede som en rød klud. Sognerådene i Brøndbyerne og Glostrup ville have biler helt forbudt på offentlige veje. Bilen slog dog fast, at den var kommet for at blive, da der ad Roskildevejen 30/6 1905 kørte en kortege på 14 biler og 3 motorcykler, som havde gjort turen helt fra Aalborg. Det kunne lade sig gøre. Blandt deltagerne var J. C. Ellehammer, der opfandt den første danske flyvemaskine, og forfatteren Johs. V. Jensen, der senere skulle få en Nobelpris i litteratur. Den lange køretur fik Københavns Amt til at indse, at grusvejen ikke var tidssvarende længere. Den måtte brolægges.