1380               Læderstræde
Resens kort
Forstørrelse
Model af gaden
Kortudsnit

Lædertræde, som det ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1730-erne. Gaden forsvandt efter middelalderen, måske p.gr.a. brandene. Men 1750 findes den igen.