1380               Munkebro
Resens kort
Forstørrelse
Model af gaden
Kortudsnit

                                             

Munkebro (28), som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen før de store brande i 1731. I middelalderen ejede kalentegildet 6 boder i gaden. Det må have været det meste af gaden.