1770               Ringstedgade 15
Gården

Fugleperspektiv

Vænget

Ringstedgade 19

Ringstedgade 22

                                                     

Det er huset i baggrunden, der er købmandsgården. Den lave bod forrest i billedet (Ringstedgade 9-11) er typisk for gaden. Gården var fra 1770 ejet af købmandsslægten Bruun, men blev 1815 købt af Jacob Kornerup, hvis familie sad her i næsten 100 år. Derfor kom gården til at hedde Kornerups Gård. Hans Jacob Kornerup (1826-1902), søn af Jacob Kornerup, arvede gården i 1863. Han byggede 1899 en herskabsvilla i Ringstedgade 19 som privatbolig. 1902 døde han og sønnen Henri arvede virksomheden, men han døde allerede 1905. Enken solgte den store del af virksomheden, der var tømmerhandel (Ringstedgade 22) fra til Otto Bønnelycke.