1828            Rektorboligen
Katedralskolen

 

                                                 

Rektorboligen på Domkirkepladsen bygges 1828, idet dog den nordre sidefløj er ældre. Arkitekt var P. Malling. Foran boligen blev der sat to ”tingsten fra tinget i Bondetinget”, men da de er udsmykket med bronzealdertegn, stammer de snarere fra en høj, der lå i Bondetinget. Hvor man da kan tænke sig, at tinget i sin tid er blevet holdt.