1813           Jens Pedersen

Postmester Malling

Niels Jensen

                                                           

Postmester Malling, som var den sidste, der både var postmester og gæstgiver,  solgte i 1813 Postgården til gæstgiver Jens Pedersen. Denne havde kort tid forinden forpagtet stedet og han drev det nu i en meget lang periode helt frem til 1857. 

Til gæstgiveriet hørte en stor have og en keglebane og i gæstestuen var der billard. Allerede i 1791 var der også opnået tilladelse til at anlægge en skydebane til skiveskydning på betingelse af at »der ikke bruges kanoner«. Ligesom tidligere blev der fra ejendommen også drevet landbrug, bl.a. ved leje af et stykke af byens jord på Roskilde Mark. I Jens Pedersens tid har mange kendte personer boet på »Postgården«, bl. a. digteren H. C. Andersen, som foretrak stedet frem for »Prindsen«.

Det påhvilede stadig magistraterne i byerne at fastsætte takster. I Roskilde havde man i begyndelsen af 1800-tallet en trykt formular (billedet - beregnet til opslag) gældende for gæstgivere og kroholdere. Fra taksten dateret 6. september 1819 ses blandt andet, at "et kammer med seng, lys og tilbehør, fra 6 til 24 timer, uden varme" koster 4 mark (eller = 64 skilling). Til sammenligning var en arbejdsmands dagløn i efteråret 1819 24-32 sk. Der var dog også tænkt på de mindre velbeslåede, idet »natteleje for simple Folk« kunne fås for 10 sk., altså kun 1/6.  Men ellers kunne folk med færre penge på lommen overnatte på landevejskroerne lige uden for byen, Hedekroen og Møllehusene

Taksterne for drikkevarer indtaget "i den alm. krostue" var følgende:

1 sopken dansk brændevin 2 sk.
1 lidet glas øl 2 sk.
1 stort glas øl 3 sk.
1 flækket 2 sk. surbrød med smør og ost 4 sk.
1 pægl dansk brændevin   7 sk.
1 pægl mjød    7 sk.

 Ved ordet sopken forstås det som drikkes én gang (en snaps). Ordet er beslægtet med det svenske: en sup. 

Ville man ikke sidde i krostuen, var priserne højere, men udvalget til gengæld større og mere eksotisk, f.eks. "1 flaske vinkandel". Efter ordbogen er kandel varm vin tilsat æg, sukker, kanel o. lign. En almindelig flaske rødvin koster 4 mark (= 64 sk.) og en flaske Madeira koster 2 rbd. (= 192 sk.). Desuden fås 1 bolle punch eller blot 1 sopken likør, konjak, fransk bræn­devin og meget andet, f.eks. "en flaske afbrændt rødvin", hvor alkoholindholdet reduceres ved afbrænding (opvarmning). For 2 mark. (= 32 sk.) fås "1 portion fin the, med maskine, sukker, fløde og tilbehør af 4 kopper". Ønskes almindelig te i stedet for den fine, men med samme tilbehør kan man spare 4 sk. og vil man nøjes med "1 spølkum thevand" fås det for 16 sk. (spølkum er en stor flad kop, ofte uden hank). 1 spølkum kaffe er lidt dyrere, dyrest er en portion chokolade. Er man sulten fås f. eks. "2 retter almindelig god tilstrækkelig middagsmad med tilbehør af brød, salt, sennep etc. til en person" for 4 mark (=64 sk.) altså samme pris som for overnatning. Endvidere er der naturligvis priser på datidens "garageleje": "For en hest i 24 timer" 8 sk. og det dobbelte for "to heste og vogn i samme tid". Datidens "brændstof" er dyrt, idet en skæppe havre koster 48 sk.

1856 blev Postgaarden efter Jens Pedersen solgt for 22.500 rdl. til Niels Jensen, som fik borgerskab som gæstgiver 30. januar 1857.