1799                J. S. Johne
Ole Andersen Zimmer

Postmester Malling

                                                         

Da Ole Zimmer døde ville enken gerne fortsætte, men Generalpostamtet havde ingen tiltro til hendes kvalifikationer. Aftalen fra 1787 kunne man dog ikke se bort fra og udgangen blev, at Generalpostamtet købte gården for 7.000 rdl. 

Efterfølgeren J. S. Johne var en "postfører" fra Lolland. Han rykkede nu ind i "Hamborg Herberg" som lejer, men alligevel med en større personlig investering, finansieret med lån fra postvæsenet. Den gamle gæstgivergård var således en tid ejet af postvæsenet og navnet Postgården fortrængte det gamle navn. Postvæsenet bekostede nu en omfattende istandsættelse af det efterhånden noget nedslidte gæstgiveri og postmester Johan Sigismund Johne stod efter istandsættelsen for Roskildes formentlig tidligste turistreklame (billedet), affattet på fransk, tysk og dansk, hvor han anbefalede sig "til de fremmedes aftrædelse på deres gennemrejse. De vil sammesteds såvel i sådan henseende, som og til nattelogis antræffe bekvem lejlighed; og hvad enhver efter behag måtte forlange, skal anvendes al bestræbelse for, såvel i henseende til renlighed som prompte beværtning og billig behandling". 

Løsøret bestod dengang af "10 komplette og 5 folkesenge hvortil 46 bolsterunderdyner, 15 overdyner 45 bolsters lange puder og 10 trækkepuder, 20 par hørlagenslagener, 26 par hørlærreds pudevår og 20 par blårlærreds lagener, 16 spejle, 30 store og små borde, 1 sofa med madrasser og puder til 8 stole og 2 hjørne stole, 1 mindre ottoman, 6 stole, 1 canopee og 6 guldlædersto1e, 6 franske lænestole, 6 grønne damask stole, 6 blåternede stole, 2 dusin bordstole, 12 drejels fine og grove duge, 60 drejels servietter, 26 sølvspiseskeer, 21 sølvtheskeer, 2 sølvpotageskeer, 2 sølvpunchskeer, 3 sølvsukkerklemmer, 1 sølvsukkerskrin, 1 søIvsukkerbøsse, I sølvfiskeske, 1 sølvtomling. 2 sølvbægere. Endvidere 2 kommoder af mahogni med marmorplader 1 chatol med skab, 2 chatoller uden skab, 1 ridehoppe, 2 malkekøer, 3 kobbervaskekedler, I børstekedel, 3 kobber boullions kedler, 5 store og små kobber pottager, 6 kobber kasseroller, 2 kobber melon forme. 1 (kobber) stor "stue sop med låg" (bowle?), 2 kobber the- og 2 kaffekander, 1 æbleskivepande, 1 kobber tørvespand, 4 maskiner af kobber (temaskiner), 2 messingkedler, 10 tinfade og 10 tintallerkener". 

 I 1804 ændrer stedet navn til Postgården, og det regnes som byens fineste herberg.

Postmester Johnes fugleskydningsskive, som findes i Palæsamlingerne i Roskilde, viser lidt af herlighederne med en stor veldækket sal, hvor han optræder i rød frakke med pokal i hånden. For Johne blev det dog ingen dans på roser. Han kunne ikke klare den store arbejdsbyrde rent fysisk. Der var 18 munde at mætte og det kneb ham gevaldigt at klare betaling af leje og renter. Efter et par år i Roskilde blev han forflyttet til Nyborg som postmester der. Ejendommen blev i 1806 solgt til postmester Malling, som var den sidste, der både var postmester og gæstgiver.