1210            Skomagergade 19
Grunden i 1100-tallet

Grunden i 1300-tallet

Essesten fundet på grunden.

                                                                                         

I 1997 blev der foretaget en udgravning i jorden under Skomagergade 19. Man fandt et stykke jord, der ikke var ødelagt af senere kældre, vandrør, ledninger osv. 

Man fandt ud over et lokum og gaderester fra 1100-tallet spor af aktivitet på grunden og bebyggelse fra 1200-tallet, 1300-tallet og 1400-tallet.

I 1200-tallet er lokummet ikke i brug længere. Nu er det tydeligt, at her har ligget en smedje. Man prøvede på grund af brandfaren at lægge smedjerne med esserne og åben ild et stykke fra husene med bindingsværk, meget træ og stråtage. Så denne del af grunden har højst haft et læskur. Smedjen genkendes på et stort lag slagger, trækul, aske, sand og essesten - flade lerslagger. Essesten fremkom, når man for at tætne pakkede ler omkring blæsebælgens hul. Når de så var brændt hårde, måtte de hugges af, for så var de utætte. Mod slutningen af 1200-tallet er der lagt et tyndt muldlag ud over mødding, slaggelag osv.: Nu skulle der bygges hus på grunden.

Ovenpå vejbelægningen af frådsten fra 1100-tallet fandt man en belægning af tætliggende ris. De er dateret til 1305!